Mỗ Lao

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 30-LK6A đường Nguyễn Văn Lộc (mặt sau phở Lý Quốc Sư) Điện thoại: 024.6660.2270 Địa chỉ email:

Thời gian hoạt động

9h00 - 22h00 (Kể cả chủ nhật và ngày lễ)


Tham khảo nếu chưa biết đường đi:


--------------------------------------------- ☎️ Hotline khiếu nại mua trực tiếp: 0983020375 ☎️ Hotline khiếu nại đơn hàng : 0945048488
Top